HR-problemen die maar blijven sudderen? Los ze nu op!

Wij helpen uw organisatie verder

Los uw HR-problemen op

Herkent u dit? Een HR-situatie wordt al langer als problematisch ervaren. En blijft maar SUDDEREN, want niemand pakt het op. Of niemand weet precies HOE het aan te pakken. Of het is al 'ns aangepakt maar niet ECHT opgelost. Misschien hebt u ons nodig!

... en Bouw aan Beter

Een probleem opgelost ... OK! Maar wat heb je er als organisatie van geleerd? En wat doe je ermee voor de langere termijn, om herhaling te voorkomen? Wij helpen niet alleen uw probleem op te lossen, wij helpen u VOORAL de verkregen inzichten te gebruiken om verbeteringen door te voeren: van A naar B(eter)!

... en krijg meer grip op Duurzame Inzetbaarheid (DI)

DI staat vaak wel op agenda's. Maar wie weet wat er precies mee wordt bedoeld? En werkt het ook echt en heeft het wel prioriteit? Naar B(eter) levert meer grip op DI op. Want daar zit de ECHTE WINST op HR-gebied, dat is onze overtuiging.

Probeer het en raak overtuigd

Wij zijn er om u te helpen!

Wij houden niet van juridisch geneuzel of gemier achter de komma. Dat helpt niet, het gaat ons om het resultaat. Wat onze deskundigen bindt, is dat ze tijdens hun in vele jaren opgebouwde kennis en ervaring hebben geleerd dat HR-problemen zelden 1-dimensionaal zijn en alleen van vandaag. Toch blijft het vaak bij 1-dimensionale oplossingen. Oplossingen moeten vanuit meerdere disciplines worden gevonden, anders zijn ze meestal slechts voor vandaag, maar niet voor morgen! En lessen van vandaag zouden lessen voor de toekomst moeten zijn!

Waarom ons kiezen?

Wij denken dat onze aanpak nogal uniek is, wij kennen in ieder geval geen organisaties die het zo doen. U wel?

> Multidisciplinair, inzet van best passende deskundigheden
> Met oog en oor voor de kant, de organisatie en de mensen
> Oorzaken opsporen, niet alleen symptomen bestrijden
> Praktisch en resultaatgericht
> Vanuit passie & betrokkenheid, eerlijk & open